Välkommen till Bulltofta Oldboys

Bulltofta Oldboys, är en förening med medlemmar som alla varit anställda i något företag på flygplatsen Bulltofta.

Kommande möte

Planerade möte

2024

  • Nästa möte

    • Nu håller vi sommarlov !!


    • Vi tar nya tag till hösten. Bulltofta Oldboys önskar alla en härlig sommar!
Tips om trevliga aktiviteter

Stenbäcks Flygmuseum

Håll koll på deras hemsida för information om vad som ät på gång.

De har en hel del utrustning från TSAs el o radio verkstad!

Stenbäcksdagarna

SFF

Svensk Flyghistorisk Förening Skåne har medlemsträffar och föreläsningar enligt länken nedan.

Kalender för SFFs evenemang

Arbetslivsmuseer

Arbetslivsmuseerna de fokuserar på människor, kvinnor och män, och deras arbete.

Se deras hemsida med karta
__________________________

Flygdagar i år:

Flygdagshemsidan
Flygdagar i år och nästa år, SFFs kalender
__________________________

Lite mera om Flygplatser

Varje flygplats har minst en rullbana, även kallad start- eller landningsbana, där flygplanen startar och landar. Större flygplatsers landningsbanor är belagda med asfalt eller betong och flera kilometer långa så att även tunga flygplan har utrymme att accelerera och bromsa med tillräckliga säkerhetsmarginaler, medan de minsta banorna kan vara gräsfält som oftast är ca 400-600 meter. De byggnader på större flygplatsen som underlättar hanterandet av passagerare och gods kallas terminaler (passagerar- och godsterminaler). Från terminalen går passagerarna ut till sitt flygplan via en utgång (engelska "gate") som antingen helt enkelt är en dörr ut till plattan där flygplanen står (ofta går det buss ut på plattan på större flygplatser), eller en embarkeringsbrygga, även kallad finger, som dockar med flygplanet. Plattan förbinds med rullbanorna via taxibanor. De största flygplatserna har flera terminaler som har varsin uppsättning av incheckningsområde, utgångar, butiker, säkerhetskontroll med mera, medan mindre flygplatser endast har en terminal.

Bulltofta Flygplats

Flygplats kallas en plats där flygplan startar och landar. Benämningen flygplats används oftare inom civil luftfart. För militära flygplatser senare används istället det specifika ordet flygbas eller det mer allmängiltiga ordet flygfält. Jämför även flygflottilj. När en flygflottilj delar flygfält med en civil flygplats preciseras ibland den civila delen som flygstation. Flygplatser för sjöflygplan var framför allt vanliga under 1920- och 30-talen, och kallades flyghamn, såsom Lindarängens flyghamn. Denna beteckning (eller lufthamn) är fortfarande gängse i många främmande språk, till exempel airport (engelska), aéroport (franska), Flughafen (tyska), lufthavn (danska) och lufthamn (nynorsk).

 

 

Bulltoftafältet

Flygplatser (flygfält) utan passagerartrafik har ofta endast hangarer och till exempel flygklubbslokaler eller kan helt och hållet sakna byggnader.

Fram till 1972 var Bulltofta flygplats Malmös flygfält, och kallas av denna anledning än idag för Bulltoftafältet - av kirsebergare ibland bara för Fältet.