Välkommen till Bulltofta Oldboys

Bulltofta Oldboys, är en förening med medlemmar som alla varit anställda i något företag på flygplatsen Bulltofta.

Bulltoftas historia i några punkter

En film om tidig flygning på Bulltofta

1850-talet:

Bulltoftaområdet används av husarerna som övningsområde

1919:

Första landningen på Bulltofta. Det var en Thulinmaskin, och sedan användes Bulltofta då och då av militärmaskiner.

1923:

Malmö Stadsfullmäktige, beslöt att det skulle anläggas ett flygfällt på Bulltofta, och en hangar blev uppförd. Den benämndes Hangar 1, och hade inskriptionen; MALMÖ STADS FLYGSTATION.

1924:

ABA kommer till Bulltofta, och startar en linje mellan Malmö och Hamburg den första juli. Dessutom anordnas den första flygdagen detta år.

1925:

Hangar 2 byggs, och i sidoskeppen finns utrymme för kontor, passagerare, tull och verkstäder.

1929:

Byggs hangar 3 som då var en av de största hangarerna i Europa. Bulltofta var också en av de modernaste flygplatserna i Europa, och var en knutpunkt för den skandinaviska flygtrafiken.

1940:

Bulltofta blir en militärflygplats i och med att F10 placeras här.

1943:

Bulltoftas flygstation och flygledartorn byggs.

1944-1945:

Ett stort antal flygplan felnavigerade eller nödlandade under dessa år på Bulltofta och andra platser i Skåne. Under ett par sommardagar 1944, landade 25 bombplan typ B-17 och B-26 på Bulltofta. 1945 flyttade F 10 till Ängelholm

1953:

Invigs den första permanentade banan på 1400 meter, och senare samma år blev banan färdig 1900 m.

1954:

Gick de första officiella charterresorna, och Bulltofta blev Sveriges chartercentrum. 1900 meters banan utrustades med ILS (Instrument Landnings System).

1959:

Nya stationsbyggnaden klar.

1963:

Hangar nr 4 byggs.

1973:

Bulltofta stängs och nästan all flygverksamhet flyttas till Sturup.

1979:

Hangar 3 förstörs helt av en brand.


Bulltofta historia från Malmö Stads hemsida 
Ytterligare en film om Bulltofta Flygplats

Vad är ett flygplan?

Ett flygplan är en luftfarkost som är tyngre än luft, med fast vingkonstruktion (till skillnad från en helikopter). Föraren kallas pilot. Ett flygplan startar och landar oftast på en flygplats.

Flygplan används för transport av människor och varor, forskning, nöje eller sport (t.ex. Segelflyg). Flygplan kan även beväpnas och användas som stridsflygplan.

Ett passagerarflygplan är ett flygplan vars syfte är att frakta passagerare och deras bagage. Ett fraktflygplan används till att frakta varor.

En av de första att under kontrollerade former flyga var Ibn Firnas som år 875 glidflög från ett murkrön vid en dal i Andalusien, Spanien.

Den första belagda, kontrollerade flygningen med en luftfarkost tyngre än luft (ett glidflygplan) genomfördes av Otto Lilienthal år 1891 i utkanten av Berlin. Den första belagda flygningen med ett flygplan framdriven av motorkraft genomfördes av Bröderna Wright i Kitty Hawk i North Carolina den 17 december 1903. Den teknik som låg till grund för deras framgång hade till stor del provats ut av andra pionjärer, men de gjorde även egna prov i en egentillverkad vindtunnel. Trots att flygplan funnits sedan början av 1900-talet har utvecklingen inte stannat av. Med sina annorlunda konstruktioner har Burt Rutan av många flygintresserade ansetts som modern pionjär.