Välkommen till Bulltofta Oldboys

Bulltofta Oldboys, är en förening med medlemmar som alla varit anställda i något företag på flygplatsen Bulltofta.

Kontaktgrupper

Grupp SundrinOm kontaktgrupper

Vår tanke med Kontaktgrupper är att bilda små lokala grupper, där medlemmar som bor nära varandra bildar en kontaktkedja. Några kanske saknar e-post och har då svårare att få information om vad som är på gång. Då skall de lokala kontaktgrupperna fungera som sätt att få ut informationen.

 

Det är också ett utmärkt sätt att organisera samåkning till möten. Man kontaktar varandra och bestämmer hur man tar sig dit och vem som kör. Man kan bytas om att köra eller lämna ett bidrag till transportören.

 

Eftersom kostnaderna för att hyra buss för utflykter ständigt ökar kan man också tänka sig att vi gör utflykter med bil istället, för att minska kostnaderna. Då kan ju kontaktgrupperna bli ett bra verktyg för att organisera detta.