Sven Fagerlunds film och bilder från Ljungbyhed 2016